Welzijnsruimte

Sinds april 2021 is er een welzijnsruimte gerealiseerd in de Pastorie.

Middels licht, aroma en geluid therapie kan er een optimale belevings- persoonsgerichte zorg worden geboden.

Onderstaand een mooi artikel geplaatst in de Glossy Laarbeek Onderneemt.

Artikel de Glossy Laarbeek Onderneemt