Kwaliteit

Hieronder vindt u het kwaliteitsverslag van de Pastorie over verslagjaar 2018, 2019, 2020 en 2021.

De Pastorie vindt het belangrijk om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren, rekening houdend met de wensen en behoeften van de bewoner. In het verslag leest u hoe wij deze kwaliteit waarborgen.

Dit kwaliteitsverslag is geschreven naar aanleiding van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het kwaliteitskader is als kwaliteitsstandaard opgenomen in het wettelijke Register van het Zorginstituut. Dit Register maakt zichtbaar wat zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars hebben afgesproken over wat goede zorg is en vormt de basis voor toezicht en verantwoording.

Klik hier voor het kwaliteitsverslag van 2022

Klik hier voor het kwaliteitsverslag van 2021

Klik hier voor het kwaliteitsverslag van 2020

Klik hier voor het kwaliteitsverslag van 2019

Klik hier voor het kwaliteitsverslag van 2018