Verpleging

Onze medewerkers krijgen alle ruimte om u de zorg te bieden die u nodig heeft op het moment dat u dat wenst. Verpleging in de Wet Langdurige Zorg omvat verpleegkundige zorg. Het gaat daarbij vooral om het uitvoeren van verpleegkundige handelingen, maar het kan, afhankelijk van de zorgzwaarte van de cliënt, ook gaan om signalerende, begeleidende en voorlichtende taken of het oefenen in zelfzorg.