Begeleiding

Onder begeleiding worden activiteiten verstaan waarmee iemand wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen. Ook voor het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Begeleiding bij de Pastorie is er op gericht om de zelfredzaamheid van de bewoner te behouden of bevorderen.