Kosten zorgverlening

Om in aanmerking te komen voor zorg bij de Pastorie dient u te beschikken over een zorgindicatie. Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanuit deze wet worden de zorgkosten vergoed.

 

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u in aanmerking komt voor een zorgindicatie. Kosten voor zorgverlening kunnen bij de Pastorie op dit moment alleen vanuit het Persoonsgebonden Budget worden gefinancierd. Het Persoonsgebonden Budget (PGB) vraagt u aan bij het zorgkantoor indien u zorg krijgt uit de Wet langdurige zorg. Wij kunnen u vanuit de Pastorie enige begeleiding bieden bij de aanvraag van een PGB. Voor hulp bij het aanvragen van indicaties en een PGB kunt u ook een beroep doen op een zorgmakelaar.

 

Eigen bijdrage zorg

Heeft u een Wlz-indicatie voor zorg, dan betaalt u een eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Dit is onder andere afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.

 

U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK vanaf het moment dat u de zorg ontvangt.
U ontvangt maandelijks een rekening met het bedrag dat u moet betalen.

 

Via de onderstaande website kunt u zelf berekenen wat u kwijt bent aan de eigen bijdrage:
https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp

 

U heeft nu verschillende opties. Kies voor:

  • Ik ontvang een Persoonsgebonden budget
  • Ik heb PGB voor de Wet Langdurige Zorg

 

Bij persoonsgegevens krijgt u een vraag: ontvangt u ook zorg in een instelling?

 

Kies voor: nee (met deze vraag wordt o.a. logeeropvang bedoeld en dat geldt niet voor onze zorginstelling).

 

De uitkomst van de berekening is een indicatie, daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Indien u geen zorgindicatie heeft die onder de Wet langdurige zorg valt dan is bovenstaande berekening niet voor u van toepassing.