Medezeggenschapsraad 

Bij de Pastorie vinden wij het belangrijk dat er een medezeggenschapsraad is en dat deze goed wordt geïnformeerd. De medezeggenschapsraad bestaat uit bewoners en/of contactpersonen. Zij behartigen de belangen van de bewoners in de Pastorie. Als onderlegger wordt de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen gehanteerd (WMCZ).

 

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:

  • Roland de Die
  • Birgitte de Vocht
  • Carla Groenen
  • Jan Pleging

 

Wilt u meer informatie over de medezeggenschapsraad, of wilt u contact opnemen met een van de leden? Neem dan contact op met de leden via het e-mailadres: mr@pastorie-aarlerixtel.nl