Huisregels

Om een veilige woonomgeving te creëren en te behouden willen wij een aantal huisregels onder uw aandacht brengen.

 

Eigendommen
Het is niet toegestaan om eigendommen van ons mee te nemen naar buiten de Pastorie. Bij het veroorzaken van beschadigingen van onze eigendommen bent u geheel aansprakelijk voor de reparatie en/of vernieuwingskosten. Wie kleding of andere eigendommen kwijt raakt, kan daarvoor niet de Pastorie aansprakelijk stellen. Gevonden voorwerpen die niet van u zijn, dient u in te leveren bij een van onze medewerkers.

 

Geluid
Geluid van televisie en radio in de algemene ruimten wordt bediend door onze medewerkers, zo zorgen wij voor een prettig geluidsniveau.

 

Stoffering studio en appartement
Wij adviseren u om in uw woonruimte een harde vloerafwerking toe te passen. Dit is voor het gebruik van een rollator of rolstoel praktischer.

 

Huisdieren
Huisdieren zijn bij de Pastorie toegestaan in goed overleg en onder bepaalde voorwaarden.

 

Niet roken
Er geldt een algeheel rookverbod in het pand. Er mag wel buiten op aangewezen plaatsen gerookt worden.

 

Alcohol en verdovende middelen
Onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen dat leidt tot overlast voor andere bewoners/gasten, is niet toegestaan. De wettelijke regelingen zijn ook bij de Pastorie van toepassing.

 

Fotografie
Het fotograferen/filmen van bewoners, clienten, gasten of personeel op foto, video of film is niet toegestaan.

 

Gedrag
Bij bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie jegens bewoners, cliënten, gasten en personeel nemen wij maatregelen. Hinderlijk en aanstootgevend gedrag wordt niet geaccepteerd.

 

Klachten
Heeft u een klacht? Wij horen dat graag van u. Vertel ze aan een medewerker, zodat wij de klacht kunnen verhelpen