Raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen van de Pastorie bestaat uit drie leden met ieder hun eigen expertise op juridisch, zorg en financieel gebied. Binnen de raad wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van de Governance Code. Twee keer per jaar komen de leden van de raad samen om het beleid en de uitvoering te beoordelen die het bestuur van de Pastorie heeft opgesteld. Op basis van deze beoordeling hebben zij een adviserende rol. Deze adviezen worden gecommuniceerd naar de directeur.

 

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:

  • Berrie Abelen (in het midden van de foto), voorzitter en financieel vertegenwoordiger.
    U kunt hem contacteren middels het volgende e-mailadres: b.abelen@adcorporate.com
  • Erik van Haperen, zorg vertegenwoordigd
  • Sabine van der Linden, juridisch vertegenwoordigd