Raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van de Pastorie bestaat uit drie leden met ieder hun eigen expertise op juridisch, zorg en financieel gebied.

  • Berrie Abelen (in het midden van de foto), voorzitter en financieel vertegenwoordiger.
    U kunt hem contacteren middels het volgende e-mailadres: b.abelen@adcorporate.com
  • Erik van Haperen, zorg vertegenwoordiger
  • Sabine van der Linden, juridisch vertegenwoordiger

 

Binnen de raad wordt gewerkt volgens de toezichtvisie, gebaseerd op de uitgangspunten van de Governance Code. De RvC ziet toe op de kwaliteit van de zorg en bedrijfsvoering binnen De Pastorie. De RvC borgt de belangen van diverse stakeholders. Hier kunt u de toezichtvisie lezen.