Klachtenregeling

De Pastorie streeft naar een optimale dienstverlening. Wij hechten grote waarde aan kwaliteit van leven, welzijn, zelfstandigheid, gezondheid en een goede en zorgvuldige afronding van het leven. Dat doen we door de eigen regie van onze bewoners centraal te stellen. Zorgverlening blijft mensenwerk, waarbij wel eens wat fout gaat. Indien u niet tevreden bent over de zorgverlening dan bespreken wij dat uiteraard graag persoonlijk met u.

 

Klachtenfunctionaris

De Pastorie heeft intern een onafhankelijke klachtenfunctionaris geregeld waar u directe toegang tot heeft. U kunt gratis advies vragen als u ergens ontevreden over bent of als u een klacht heeft. Dit kan schriftelijk of mondeling.

 

Taken van de klachtenfunctionaris:

  • Het geven van informatie en advies aan de organisatie en bewoner/ contactpersoon om tot een oplossing te komen.
  • Bemiddelen bij uw klacht door bijvoorbeeld een gesprek te regelen tussen u en de zorgverlener/ directeur.
  • U helpen welke stappen u kunt doorlopen voor het oplossen van uw klacht.
  • Procesbewaking; of de klacht binnen de wettelijke termijnen wordt afgehandeld.

 

De klachtenfunctionaris kiest geen partij en doet geen uitspraak over uw klacht maar kan u begeleiden in het gehele proces.

 

Onze klachtenfunctionaris:
Maaike Beelen, Beleids-Kwaliteitsfunctionaris
Telefoonnummer: 0492-218218
Email: m.beelen@pastorie-aarlerixtel.nl
Aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag

 

Voor meer informatie leest u in de folder klachtenregeling welke stappen u kunt ondernemen:

Download folder klachtenregeling