Stichting Vrienden van de Pastorie

De stichting Vrienden van de Pastorie is een onafhankelijke stichting die (RSIN 8630.06.358) het werven van aanvullende private middelen in de vorm van giften en donaties van particulieren, bedrijven en vermogensfondsen ten doel heeft. Met de verworven middelen kunnen speciale voorzieningen worden gerealiseerd die het welzijn en comfort van de bewoners, hun naasten en bezoekers van de Pastorie ondersteunen en/of vergroten. Op die manier kunnen we nóg meer doen voor onze bewoners.

De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft een onafhankelijk bestuur, bestaande uit Roland de Die (voorzitter), Hilde Botman (secretaris) en Cor van Rijsingen (bestuurslid), allen vrijwilligers met een sterke binding met de Pastorie. Jaarlijks wordt een plan van aanpak opgesteld met daarin een actueel overzicht van projecten waarvoor de stichting zich inzet.

In 2023 wordt volop ingezet op de realisatie van een (klus)atelier en jeu de boulesbaan in de achtertuin.

Mocht u onze stichting willen verblijden met een donatie of gift, dan kunt u contact opnemen met de Pastorie. Wij zijn u bij voorbaat zeer erkentelijk.

Jaarcijfers Stichting Vrienden van de Pastorie 2021-2022

Beleidsplan van Vrienden van de Pastorie

Klik hier voor het Beleidsplan