Voorwaarden en grenzen van onze zorgverlening

Wie in de Pastorie komt wonen, hoeft hier in principe niet meer weg. Er zijn echter wel een aantal omstandigheden waarin de Pastorie niet de juiste woonplek is of kan worden.  

 

We kunnen diverse soorten zorg bieden maar we hebben grenzen aan onze zorgverlening. Bij het oriënterend gesprek worden deze voorwaarden en grenzen besproken. Op deze manier wordt het verwachtingspatroon transparant voor beide partijen. 

 

Wij bieden zorg op basis van zorgzwaartepakketten (ZZP). ZZP’s worden geleverd vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Mensen die zorg met verblijf nodig hebben krijgen een ZZP welke wordt vastgesteld door het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg). In het ZZP staat beschreven hoeveel zorg iemand nodig heeft, oftewel de zorgzwaarte. De Pastorie kan zorg leveren aan mensen met een ZZP 4, 5, 6, 7 of 8. NB: ZZP wordt ook wel eens VV genoemd (Verpleging & Verzorging)  

 • ZZP VV 4: Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging  
 • ZZP VV 5: Beschut wonen met intensieve dementiezorg  
 • ZZP VV 6: Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging  
 • ZZP VV 7: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding
  (volgt
  vaak op een ZZP VV 5)  
 • ZZP VV 8: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op verzorging en verpleging
  (volgt vaak op een ZZP VV 6)
   

Om zorg te kunnen ontvangen in de Pastorie moet iemand een van de bovenstaande zorgindicaties hebben. Verder moet de bewoner of vertegenwoordiger kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen (zie kosten zorgverlening en huurbedragen).  

Grenzen 

Er zijn een aantal soorten zorg die wij niet kunnen bieden: 

 • BOPZ zorg 
  De Pastorie biedt GEEN gedwongen zorg (ook wel BOPZ zorg genoemd). Dat wil zeggen dat de buitendeuren bij ons niet op slot zijn. Verder mogen alle maatregelen die iemand in zijn/haar vrijheid beperken alleen ingezet worden wanneer een bewoner zich hier niet tegen verzet. Bovendien moeten wij goed kunnen verantwoorden dat de inzet van deze middelen noodzakelijk is om iemand een veilige woonomgeving te kunnen bieden. Denk dan aan bijvoorbeeld bedhekken omhoog, een riem in een rolstoel die iemand niet zelf los kan maken of een dwaalalarm die een melding geeft als iemand naar buiten loopt. Is de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen nodig om iemand een veilige woonomgeving te bieden en verzet diegene zich ertegen? Dan is de Pastorie niet de juiste woonsetting 
 • Crisisopvang
  Wij willen voor al onze bewoners een veilige, stabiele woonomgeving creëren en kiezen er daarom voor om geen crisisopvang te bieden. 
 • GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg); behandelen en genezen van psychische aandoeningen.
  De Pastorie is een woonomgeving gericht op mensen met dementie en/of een lichamelijke beperking. Uiteraard kunnen ook bij deze doelgroep verdere psychische aandoeningen zich voordoen, maar wij richten ons daar niet primair op.  
 • Gedrag:
  De pastorie is niet geschikt voor mensen die het volgende gedrag laten zien:
  * Zeer prikkelgevoelig.
  * Frequent roepgedrag in dusdanige mate dat medebewoners hinder ondervinden.
  * Frequent agressief gedrag naar bewonersmedewerkers en/of spullen.
  *  Niet stuurbaar wegloopgedrag en/of ernstige gedragsproblemen.

Het kan zijn dat bovenstaand gedrag zich ontwikkeld nadat iemand bij de Pastorie is komen wonen. In overleg met familie, waar mogelijk de bewoner zelf en onze Specialist Ouderengeneeskunde kan dan besloten worden dat er een andere woonplek gezocht wordt voor de betreffende bewoner.