Voorwaarden en grenzen van onze zorgverlening

Wie in de Pastorie komt wonen, hoeft hier in principe niet meer weg. Er zijn echter wel een aantal omstandigheden waarin de Pastorie niet de juiste woonplek is of kan worden.  

De Pastorie is een open instelling. Dat wil zeggen dat de buitendeuren bij ons niet op slot zijn. Iemand kan gaan en staan waar hij wil. 

We kunnen diverse soorten zorg bieden maar we hebben grenzen aan onze zorgverlening. Bij het oriënterend gesprek worden deze voorwaarden en grenzen besproken. Op deze manier wordt het verwachtingspatroon transparant voor beide partijen.  

Grenzen 

Er zijn een aantal soorten zorg die wij niet kunnen bieden, zogeheten exclusiecriteria: 

 • Onvrijwillige zorg
  Is de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen nodig om iemand een veilige woonomgeving te bieden en verzet diegene zich ertegen? Dan is de Pastorie niet de juiste woonsetting 
 • Crisisopvang
  Wij willen voor al onze bewoners een veilige, stabiele woonomgeving creëren en kiezen er daarom voor om geen crisisopvang te bieden. 
 • GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg); behandelen en genezen van psychische aandoeningen.
  De Pastorie is een woonomgeving gericht op mensen met dementie en/of een lichamelijke beperking. Uiteraard kunnen ook bij deze doelgroep verdere psychische aandoeningen zich voordoen, maar wij richten ons daar niet primair op.  
 • Gedrag:
  De pastorie is niet geschikt voor mensen die het volgende gedrag laten zien:
  * Zeer prikkelgevoelig.
  * Frequent roepgedrag in dusdanige mate dat medebewoners hinder ondervinden.
  * Frequent agressief gedrag naar bewonersmedewerkers en/of spullen.
  *  Niet stuurbaar wegloopgedrag
  Loopgedrag wat verkeersonveilige situaties oplevert voor de bewoner en/of ernstige gedragsproblemen.

Het kan zijn dat bovenstaand gedrag zich ontwikkeld nadat iemand bij de Pastorie is komen wonen. In overleg met familie, waar mogelijk de bewoner zelf en onze Specialist Ouderengeneeskunde kan dan besloten worden dat er een andere woonplek gezocht wordt voor de betreffende bewoner.