Maatjes gezocht!

De Pastorie is per direct op zoek naar ‘maatjes’ die 1 op 1 of op groepsniveau ondersteuning en begeleiding willen bieden bij de activiteiten voor onze bewoners. In de Pastorie wonen bewoners met dementie en met lichamelijke klachten.  

Wat vindt u leuk om te doen samen met onze bewoners? Waar bent u goed in?
 

Activiteiten waar u aan kunt denken zijn: 

  • Samen wandelen 
  • Samen zingen 
  • Beauty activiteiten 
  • Samen naar (klassieke) muziek luisteren  
  • Tuinactiviteiten/onderhoud
  • Creatieve activiteiten 
  • Bakken  
  • Uitstapjes

Denkt u bij het lezen van bovenstaande activiteiten “Dit is wat voor mij” dan horen wij dit graag! 

Als maatje gaat u voor ons op vrijwillige basis aan de slag.  

De dagen en tijden zijn altijd in overleg met u maar bij voorkeur een vaste dag of dagdeel.  

Gaat u voor ons als maatje aan de slag? Dan vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag, de VOG, aan. De kosten hiervan worden vergoed door De Pastorie. 

Voor aanmeldingen en/of vragen kunt u contact opnemen met Loes van de Laar, activiteitenbegeleidster de Pastorie. 

Telnr: 0492-218218 

E-mail: l.vandelaar@pastorie-aarlerixtel.nl
Tot ziens op de Pastorie