Corona

Corona heeft invloed op ons allemaal. Zo ook bij ons in de Pastorie. In april 2020 hebben we een uitbraak van corona gehad waarbij we een aantal bewoners hebben verloren aan het virus. Dit is momenteel onder controle. Dit was een zeer moeilijke tijd maar we zijn ook weer dichter tot elkaar gekomen. We hebben nieuwe inzichten gekregen, we hebben geleerd van onze ervaring en passen dit toe in de huidige vorm van samenleven
Uitgangspunt is het voorkómen van corona bij bewoners en medewerkers. Veilige zorg bieden staat op 1. Ook een passende tijdsbesteding bieden, daar staan we voor! We staan niet stil, aandacht voor corona blijft.  

Onderstaand de acties die wij nauwlettend in de gaten houden en uitvoeren:  

  • Werken volgens ons interne actuele corona beleid waarin de laatste ontwikkelingen van het RIVM worden meegenomen.  
  • We hebben een corona team in het leven geroepen met specifieke taken.   
  • We houden goed contact met onze mantelzorgers. 
  • We schakelen snel bij veranderingen in de gezondheid van onze bewoners en/of ons personeel. 

Heeft u vragen over corona dan kunt u kijken op RIVM.NL of https://www.waardigheidentrots.nl/corona/